Skapande Skola

Skapande skola

Detta är ett bidrag som söks genom sitt kulturombud i första hand. Bidraget fördelas av Kulturrådet och du kan läsa mer om detta här: Kulturrådet. I Kulturkatalogen Väst kan man hitta olika typer av arrangemang med godkända utövare för vilka man kan söka bidrag. Ateljé Hjortmark´s har varit med och genomfört ett stort antal Skapande Skola projekt och finns önskemål om referenser eller CV kan man få detta, maila gärna eller ring om detta är aktuellt, även handledningar och utförlig beskrivning på projekten finns att få.

 

Ateljé Hjortmark´s gör Skapande Skola över hela VG-regionen, allt material medföljer till alla workshops, det du som arrangör behöver tillhandahålla är lokal och i vissa fall avlopp och varmt vatten.

 

 

Kulturkatalogen Väst!

kulturkatalogenbanner545x130

 

Kulturkatalogen

I denna katalog som numera endast finns på nätet kan man söka olika kulturarrangemang att uppleva. Ateljé Hjortmark´s projekt är lättast att hitta genom att söka på namnet under “utövare” där alla som är med står i bokstavsordning. För dessa projekt kan man som arrangör ha sökt Skapande Skola bidrag, arrangörsstöd på 50% eller resebidrag.

 

 

Hjälp att planera

Ibland finns inte tiden där, självklart får Du som arrangör hjälp med en planering av projektet om önskemål finns. Till en del av projekten hör också en lärarhäfte med råd, tips och hur man kan lägga upp projektet. När det gäller upplägget av Ateljé Hjortmark´s projekt så tas allt material, utställningsrekvisita samt skyddsdukar m.m med av handledaren. Det Du som arrangör tillhandahåller är lokal samt i vissa fall vatten och avlopp.

 

Projektens utformning

Alla projekt nedan är utformade så att de har en inledning för att eleverna ska få en bakgrund och en vetskap om vad det är för material de ska arbeta med. Vad är det för ett material, var kommer det från och vad är dess bakgrund historiskt sett? Detta kan vara några av frågorna som tas upp. I luffarslöjden pratar vi t ex om luffare och exempel på vad de kunde göra, i repslagning pratar vi rephistoria men också mycket miljö, o s v. När inledningen är klar påbörjas skapandet med gruppen och alla kan komma igång. Bra är om det också finns tid att göra en gemensam avslutning för att summera dagen och vad de gjort. Vill ni arbeta vidare med något av projekten efteråt i t ex historia eller svenska och behöver uppslag och idéer, maila gärna eller ring.

 

Miljö och hållbarhet

 I alla projekt finns en tanke på miljö och hållbarhet. Jag använder i första hand närproducerat material och försöker återvinna och återbruka material så långt det går. 

 

Olika projekt att välja på…

 

 Hoppa för livet!

 

Repslagning – Kreativt Återbruk

Tillsammans utforskar vi repslageri som hantverksform på ett kreativt och inspirerande sätt. Av gamla t-tröjor som vi klipper i remsor slår vi rep som sedan går att använda som hopprep. Vi samarbetar kring repslageriets alla sysslor och det blir ett sätt att öva finmotorik, rytm och rörelse.

Av något gammalt blir det nytt, vi samtalar kring olika material, användningsområden och inte minst lekar att hoppa till. I samverkan med slöjdlärare blir handtagen för hopprepet till, vi lägger upp en plan tillsammans för hur varje moment kan genomföras inför projektet. På så sätt väver vi samman slöjd och återbruk på ett kreativt sätt som också kan passa för ett skapande skola projekt.

 

 

Den magiska väskan – Slöjd som det flyger om!

Sportlov, Hjortmarks

 Vad är det i den magiska väskan? En massa tussar i regnbågens alla färger! Skulle vi kunna få dem att flyga?

Häng med och utforska ull som slöjdmaterial! Vi tovar tillsammans fantasifulla fåglar i vackra färger som vi sedan hänger bland tussar av moln. Vi fantiserar och berättar kring fåglarna och vad de kan tänkas göra eller var de är på väg.

Vi pratar också om ull som material och dess historia. I momentet får eleverna pröva två sätt att tova, dels våttovning, dels torrtovning med nål. Vi arbetar endast med närproducerad tvättad ull.

Språk, berättande, historia samt skapande är några ämnen som berörs i detta slöjdprojekt, ett projekt som även passar bra för Skapande Skola. I momentet prövas motorik, koordination samt förmågan att skapa något utifrån en idé eller föreställning.

 

 

 Den magiska väskan 2 – Slöjd som kryper!
 20150317_133629_resized

I den magiska väskan finns det tussar i regnbågens alla färger, vad kan vi kan göra av detta?

Vi funderar över insekter i alla former och tar fram skaparlust, fantasi och tovar egna småkryp. Vi fantiserar om vad just våra egengjorda insekter har för namn, var de kommer ifrån och vad de har för uppgift i naturen.

Tillsammans med material från naturen blir en liten utställning till. All ull som används är lokalproducerad och tvättad, vi pratar om var den kommer ifrån och hur det ser ut hos fåren.

Språk, berättande, samhälle samt skapande är några ämnen som berörs i detta slöjdprojekt, ett projekt som även passar bra för Skapande Skola. I momentet prövas motorik, koordination samt förmågan att skapa något utifrån en idé eller föreställning.

 

 

 

Slöjda krokigt!

Luffarslöjd

Pröva luffarslöjd – En gammal hantverksform!

Under ett tillfälle tittar vi på luffarslöjd och dess historia. Vad användes det till? Hur såg det ut och vilka material användes? Vilka var det som utövade denna arbetsform?

Vi gör krokar, en liten skål eller kanske en trollslända? Slöjdprojektet passar för Skapande Skola och berör ämnen som kulturhistoria, hantverk och samhälle samtidigt som det också övar finmotorik, koordination och koncentrationsförmåga. Förutom detta så mynnar projektet ut i glädjen att skapa något eget utifrån en idé eller föreställning.

I de äldre åldrarna ligger tonvikten på samhälle, kulturhistoria samt få pröva att tillverka bruksföremål och att arbeta mer avancerat med olika tekniker.

 

 

Handgjord & Hållbar luffarslöjd – Ett återbruksprojekt

I projektet möts återbruk och luffarslöjd, inte helt ovanligt även på luffarnas tid. Vi diskuterar luffarnas historia och arbeten och funderar ut nya sätt att kombinera material och tekniker. I projektet används återbruksmaterial som textil, trä, plast, porslin samt metall. Eleverna får skapa, designa och fundera kring olika bruksföremål.

Förutom kulturhistoria handlar detta projekt om design, funktion, motorik samt att pröva kombinera olika material. Detta Skapande Skola projekt lämpar sig bäst för åk 6-9.

 

 

 

 

Vi möts i Slöjden! – Ett slöjdprojekt för Sär och Träningsskolan

 

Med våra sinnen utforskar vi ull som slöjdmaterial – känner, ser, luktar och upptäcker

Vi skapar tillsammans i ett slöjdprojekt som handlar om ull och tovning, vi tittar också på var ull kommer ifrån och hur det ser ut hos fåren. Vi tovar både två och tredimensionella former på olika sätt. All ull som används är tvättad, kardad,  färgad samt närproducerad.

I projektet finns olika tidsåtgång samt svårighetsgrad som bestäms utifrån Era behov, förutsättningar och önskemål Projektet mynnar ut i en gemensam mobil/hängande utsmyckning där var och en bidragit med sin del.